Sicim Teorisi – 2

Bir önceki yazımızda Sicim Teorisnin tanımından bahsetmiş ve beraberinde esir maddesine de genel olarak değinmiştik. Temelde aynı görüşleri savunmalarına rağmen sicim teorisiyle esir maddesinin farklı şeyler olduğunu söylemiştik. Bu düşüncemize temel oluşturan Mesnevi-i Nuriye’den alıntıladığımız bölümde geçen esir hakkındaki fikirleri inceleyeceğiz. Öncelikle bahsettiğimiz bölümü alıntılayacak olursak;

“Şu âlem, görünen ve görünmeyen bütün tabakat ve enva’ıyla “Lâ İlahe İllâ Hu” diye tevhidi ilân ediyor. Çünki aralarındaki tesanüd böyle iktiza ediyor. Ve o tabakatla enva’, bütün erkânıyla “Lâ Rabbe İllâ Hu” diye ilân-ı şehadet ediyor. Çünki aralarındaki müşabehet böyle istiyor. Ve o erkân bütün a’zâsıyla “Lâ Mâlike İllâ Hu” diye şehadetlerini ilân ediyorlar. Çünki aralarındaki temasül böyle iktiza eder. Ve o a’zâ bütün eczasıyla “Lâ Müdebbire İllâ Hu” diye şehadet eder. Çünki aralarında teavün ve tedahül vardır. Ve o ecza bütün cüz’iyatıyla “Lâ Mürebbiye İllâ Hu” diye olan şehadetini ilân eder. Çünki aralarındaki tevafuk, kalemin bir olduğuna delalet ediyor. O cüz’iyat bütün hüceyratıyla “Lâ Mutasarrıfe Fil-Hakikati İllâ Hu” diye şehadet eder. Ve o hüceyrat bütün zerratıyla “Lâ Nâzıme İllâ Hu” diye ilân-ı şehadet eder. Çünki cevahir-i ferd arasındaki haytın bir olduğu böyle iktiza eder. Ve o zerrat bütün esîriyle “Lâ İlahe İllâ Hu” cevheresiyle ilân-ı tevhid eder. Çünki esîrin besateti, sükûnu, intizamla emr-i Hâlıka sür’at-i imtisali, böyle iktiza eder.”

Burada Üstad görünen ve görünmeyen bütün tabakatla başlıyor incelemeye ve bunların La ilahe illa Hu diye tevhidi ilan ettiğini söylüyor. Bunu şu şekilde anlamak da mümkün; bütün kesretin çokluğun O’nu göstermesi O’nu ilan etmesi. Bu bakış açısı Risalelerin sair kısmında geçmektedir. O bölümlere bakılabilir daha fazlası için. Bu sebeple biz devam edersek ve yukarıdaki bölümü bir liste haline getirecek olursak;

“Enva bütün Erkanıyla La Rabbe illa Hu

Erkan bütün Azasıyla La Malike illa Hu

Aza bütün Eczasıyla La Müdebbire illa Hu

Ecza bütün Cüziyatıyla La Mürebbiye illa Hu

Cüziyat bütün Hüceyratıyla La Mutasarrıfe Fil-Hakikati illa Hu

Hüceyrat bütün Zerratıyla La Nizame illa Hu

Zerrat bütün Esiriyle La ilahe illa Hu “

Listenin başındaki La ilahe illa Hu kısmını buraya dahil etmememizin sebebini yukarıda belirtmiş ve çokluğun O’nu işaret etmesi olarak belirtmiştik. Şimdi çıkardığımız bu listeye odaklanacak olursak ; bu liste bir bakıma yerin 7 kat/tabaka olduğunun da tefsiridir ki listemiz 7 maddeden oluşmakta. Burada bu listeyi örneklendirme niyetindeyiz ki anlaşılabilirliği artsın. Bu örneklendirmeye geçmeden evvel Sicim Teorisinin de benzeri bir tabakalandırmayı kullandığını hatırlatmakta fayda var.

thumbnail_Screenshot_2018-07-23-20-37-56-1.png

1.Madde

2.Moleküler seviye

3.Atomik seviye

4. Elektron, Kuark

5. Sicim

Listemizi 5 maddeden oluşturmamızın sebebi elektron ve kuarkın sicimlerin bir üst seviyesi olmasıyla aynı madde içerisine alınabileceğinden dolayıdır. Birbirlerinden farklı olsalarda temelde sicimlerden meydana gelen bir üst seviyede olmaları aynı derecede ele alınabileceğidir yani listemizin 4. maddesinde beraber anılması bu sebebledir. Şuanki bilimsel verilerde esir maddesine dair net bir bilgi yok. Gelinen/Bilinen son nokta sicim teorisi. Sicim Teorisinin maddeleri ile listemizin ilişkisi şu şekilde;

Erkan: İnsan, hayvanlar, bitkiler

Aza: Madde, hücre yahut hücrelerdeki maddeler gibi

Ecza: Molekül

Cüziyat: Proton, nötron

Hüceyrat: Kuark, elektron

Zerrat: Sicimlerin meydana getirdiği cevahir-i ferd

Esir

Şimdi bu çıkarımı ve örneklendirmeyi nasıl yaptığımıza gelecek olursak; aşağıdan yukarıya doğru bir yol izleyeceğiz. İslam alimlerinin bahsettiği esir maddesi en altta yer almakta. Sicim Teorisinin bahsettiği sicimler ise bir üstte yer almakta çünkü Üstad cevahir-i ferd arasındaki hayttan yani sicimlerden bahsediyor ki bunlar elektronların kuarkların yapıtaşını oluşturuyor. Sicim Teorisinin maddelerinden 4. maddede ele aldığımız kuarklar ve elektronlar resimde de görüleceği üzere hücremsi bir yapıdadır. Bu şekli benzerlikle birlikte hüceyrat maddesi için kuarklar, elektron seviyesi gibi bakılabilir. Cüziyata gelirsek, cüziyat küçük şeyler anlamına gelir ki cüz kelimesinin çoğuludur. Yani parçalar, küçük şeyler manasında proton, nötron seviyesi bu tabire uygun düşer. Ecza ise kısım parçalar anlamına gelmekte ve moleküler seviyeye işaret etmektedir ki moleküller maddenin küçük birer parçası kısmıdır. Aza ise organ, bedenin her uzvu manasına gelmekte. Bunu madde seviyesi olarak okumak mümkün. İnsan üzerinden örnek verecek olursak insanın her organı bu sınıfa dahil olduğu gibi hücresi de hücresindeki madde de bu sınıfa girer. Aynı örnek ağaç üzerinden verilecek olursa dalından topraktan aldığı nitrat maddesine kadar bu sınıfa fahil edilebilir. Erkan ise ileri gelenler kimseler, temsilci manasındadır. Erkanın bir üst seviyesi enva çeşitler, türler demektir. Türler erkanlardan yani temsilcilerden meydana gelir. Bu manada erkan için insanlar, hayvanlar ve bitkiler örnek verilebilir. Örneklendirmeden sonra listemizdeki esma ilişkisini ele alırsak bir kaçına göz gezdirebiliriz. Yine alttan yukarı doğru gidersek; en sonda zikredilen zerrat bütün esiriyle La ilahe illa Hu der kısmı için su yorumu yapabiliriz. Arş su üzerine kuruluydu ayeti de göz önüne alınırsa esir bu manada madde için son noktadır ki ilan edilen O’ndan başka ilah yoktur denilmiştir yani son nokta gibi anlaşılıyor burası. Bu esma ilişkisi bize şunu göstermektedir ki Theory of Everything ile anılan kainatın yapıtaşı sicimler değil esirdir. Zaten sicimler listemizde bir üst seviyede esirin üstünde yer almaktadır. Bir sonraki yazımızda esma ilişkisi üzerinden ve yazının başında bahsettiğimiz Lemaalar’daki bölümle devam edeceğiz.

Reklamlar

One thought on “Sicim Teorisi – 2”

  1. Çok orijinal tespitler. Bakalım devamında neler gelecek… Rabbim ilhamlarınızı, ilim ve hakikat aşkınızı ve çalışma azminizi arttırsın.
    Risale-i Nur’dan böyle bir analiz yapılışının çok hoşuma gittiğini belirtmeliyim. Kim bilir, marifetullah adına nelere kapı açılabilir…Devam yazısı için gözler yollarda olacak.

    Beğen

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s